2 jaar loondoorbetaling bij ziekte in de Metaal

Verzuimverzekering

Ontdek de oplossingen van KMU Verzekeringen via Mevas

KMU Verzekeringen betekent:
  • 100% Koninklijke Metaalunie
  • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
  • Belangenbehartiging
  • Éen loket

Specialist op het gebied van verzuim voor leden van de Metaalunie

KMU Verzekeringen N.V. is opgericht per 1 januari 2009 door de Koninklijke Metaalunie en wij richten ons op de verzuimverzekering voor de leden van de Metaalunie. Als specialist op het gebied van verzuim in de metaal weten wij als geen ander waar voor u als werkgever de risico’s liggen. Onze verzekeringen dekken de financiële risico’s voortvloeiend uit de wettelijk verplichte loondoorbetaling, in combinatie met relevante actieve verzuimbegeleiding, en sluiten aan bij de cao voor het metaalbewerkingsbedrijf. In samenwerking met geselecteerde businesspartners biedt KMU Verzekeringen N.V. door middel van de Verzuimnavigator, ondersteuning bij het voorkomen van verzuim.

Verzuimnavigator

Samen met Koninklijke Metaalunie, NV schade, Zilveren Kruis en Mevas hebben wij de handen ineengeslagen om nog meer ondersteuning te kunnen bieden aan ondernemers.

Hier vindt u twee artikelen over Verzuimnavigator:

Wat biedt KMU Verzekeringen?

Onze verzekeringen dekken risico’s voortvloeiend uit de wettelijk verplichte loondoorbetaling, in combinatie met relevante actieve verzuimbegeleiding en sluiten aan bij de cao voor het metaalbewerkings-bedrijf. In samenwerking met geselecteerde business partners bieden wij ondersteuning bij het voorkomen van verzuim.

U kiest toch ook voor KMU Verzekeringen, specialist op het gebied van verzuim?

KMU Verzekeringen werkt samen met ons zusterbedrijf, Mevas. Als specialist (op het gebied van verzuim) in de metaal weet Mevas als geen ander waar voor u als werkgever de risico’s liggen. Daarnaast sluit Mevas voor leden van Metaalunie collectieve contracten af met betrouwbare verzekeraars. Dat heeft als voordeel dat u aanzienlijk lagere premies betaalt én dat de voorwaarden perfect op de metaalsector zijn afgestemd. Wel zo prettig.