Informatie met betrekking tot Corona-virus

Veelgestelde vragen met betrekking tot verzuimuitkering:

Keert de verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant

Keert de verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten om dat hij in quarantaine geplaatst is?
Nee, de verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Vanwege vrees voor het coronavirus kan/ wil mijn werknemer geen werk verrichten. Keert een verzuimverzekering dan uit?
Nee, een verzuimverzekering dekt loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Voor uitgebreide informatie zie:

Metaalunie: Website Corona
Metaalunie: NOW-Regeling website en Stappenplan
Verbond van Verzekeraars: Webpagina Coronavirus
Oval: Update informatievoorziening
ArboNed: Coronavirus
Zorg van de Zaak: Coronavirus

Uw zorg, onze zorg

KMU Verzekeringen NV is opgericht per 1 januari 2009 door de Koninklijke Metaalunie. Wij richten ons op de verzuimverzekering voor de leden van de Metaalunie. KMU Verzekeringen biedt in samenwerking met onze tussenpersonen een verzuimverzekering met arbodiensten, Readirect verzuimbegeleiding en gratis verhaalsbijstand voor leden van de Koninklijke Metaalunie.