Uw zorg, onze zorg

KMU Verzekeringen NV is opgericht per 1 januari 2009 door de Koninklijke Metaalunie. Wij richten ons op de verzuimverzekering voor de leden van de Metaalunie. KMU Verzekeringen biedt in samenwerking met onze tussenpersonen een verzuimverzekering met arbodiensten, Readirect verzuimbegeleiding en gratis verhaalsbijstand voor leden van de Koninklijke Metaalunie.

Sepa-machtiging

Afgelopen week (week 48) hebben wij aan onze klanten de prolongatiebrief 2020 gezonden, alsmede een nieuw te tekenen SEPA-formulier.
Op het SEPA-formulier is een link opgenomen naar www.ibanbicservice.nl. Dit was een website van de banken, waarop het IBAN-nummer aan de hand van een rekeningnummer kon worden opgezocht.

De banken hebben deze service om een aantal redenen beëindigd.
Helaas is de link ten onrechte op onze SEPA-machtiging blijven staan.

Als u de website bezoekt, krijgt u een scherm van KPN, alsmede een melding dat de website niet beveiligd is.

Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongemak.

U kunt uw IBAN-nummer navragen via uw bank (internetbankieren, bankpas of afschrift).