Beloningsbeleid

KMU Verzekeringen betekent:
 • 100% Koninklijke Metaalunie
 • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
 • Belangenbehartiging
 • Éen loket

KMU Verzekeringen N.V. voert een beheerst beloningsbeleid, gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving.

Het beloningsbeleid past bij de omvang, de aard en de complexiteit van het bedrijf. Het beloningsbeleid wordt jaarlijks beoordeeld door de directie en de Raad van Commissarissen.

Uitgangspunt bij het beloningsbeleid is dat het de belangen van de klant dient, maar ook de integriteit en de soliditeit van de onderneming. Voor KMU Verzekeringen N.V. zijn betrokken en deskundige medewerkers van vitaal belang.

Daarom biedt KMU Verzekeringen N.V. medewerkers en directieleden een evenwichtige en stimulerende beloning. KMU Verzekeringen N.V. heeft beloningscomponenten en een beloningsstructuur die:

 • ervoor zorgen dat KMU Verzekeringen N.V. deskundige en gekwalificeerde medewerkers, directieleden en commissarissen kan aantrekken en behouden;
 • bijdragen aan een degelijk en doeltreffend risicobeheer;
 • aansluiten op de waarden, doelstellingen, strategie en langetermijnbelangen van KMU Verzekeringen N.V.;
 • leiden tot gewenst gedrag en ongewenst gedrag ontmoedigen;
 • niet aanmoedigen tot het nemen van onaanvaardbare risico’s;
 • niet leiden tot onzorgvuldige klantbehandeling;
 • bijdragen aan het vermijden van belangenconflicten;
 • de integriteit en soliditeit van de onderneming dienen.

Het beloningsbeleid geldt voor de medewerkers, directieleden en leden van de Raad van Commissarissen van KMU Verzekeringen N.V.

Financiële instellingen hebben de wettelijke plicht om te melden hoeveel medewerkers een variabele beloning ontvangen en/of in totaal meer dan € 1 miljoen verdienen.

Bij KMUV ontvangt niemand een variabele beloning. De beloning van alle medewerkers en directieleden ligt onder € 1 miljoen.