Disclaimer

KMU Verzekeringen betekent:
  • 100% Koninklijke Metaalunie
  • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
  • Belangenbehartiging
  • Éen loket

De door KMU Verzekeringen NV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. KMU Verzekeringen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. KMU Verzekeringen en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop / daardoor verstrekte informatie. KMU Verzekeringen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door KMU Verzekeringen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van KMU Verzekeringen.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van KMU Verzekeringen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Klachten en geschillen

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent.

Wilt u toch een klacht indienen dan kan dit per e-mail naar info@kmuverzekeringen.nl of schriftelijk onder vermelding van ‘klacht’ naar:

KMU Verzekeringen NV
Klachtenservice
Postbus 9463
1800 GL Alkmaar

Zie verdere onze klachtenregeling.