Privacyverklaring AVG

KMU Verzekeringen betekent:
  • 100% Koninklijke Metaalunie
  • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
  • Belangenbehartiging
  • Éen loket

KMU Verzekeringen N.V. , gevestigd aan Havinghastraat 25, 1817 DA Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De privacyverklaring is hier te downloaden.

Als werkgever hoeft u geen verwerkersovereenkomst te sluiten wanneer u een overeenkomst sluit met een verzekeraar voor het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers (i.v.m. verzuim). Weliswaar verstrekt u hiervoor persoonsgegevens van medewerkers aan de Verzekeraar, maar daarmee is de Verzekeraar nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet.
Hier vindt u onze onderbouwing daarvan.

Privacy Officer

KMU Verzekeringen N.V. heeft een Functionaris Gegevensbescherming / Privacy Officer. Zij zijn te bereiken via fg@kmuverzekeringen.nl.

Nationale toezichthouder

Als u een klacht heeft, welke niet naar uw tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u uw klacht ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap


Cookie instellingen aanpassen

Postadres
Postbus 2085
1990 AB   Velserbroek
Bezoekadres
Havinghastraat 25
1817 DA   Alkmaar