SFCR Rapportage

KMU Verzekeringen betekent:
  • 100% Koninklijke Metaalunie
  • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
  • Belangenbehartiging
  • Éen loket

SFCR Rapportage

Alle verzekeraars in Europa vallen onder de Solvency II wetgeving. Deze wetgeving heeft als doel om er voor te zorgen dat verzekeraars financieel stabiel blijven en om transparantie te bevorderen. Een onderdeel daarvan is dat elke verzekeraar inzicht geeft in zijn financiële gezondheid. Dit gebeurt jaarlijks middels een rapportage, genaamd Solvency & Financial Condition Report (SFCR).

KMU Verzekeringen N.V. heeft haar SFCR 2023 op 8 april 2024 ingezonden aan De Nederlandsche Bank. Deze rapportage is op te vragen bij de vennootschap.

Postadres
Postbus 2085
1990 AB   Velserbroek
Bezoekadres
Havinghastraat 25
1817 DA   Alkmaar