SFCR Rapportage

Alle verzekeraars in Europa vallen onder de Solvency II wetgeving. Deze wetgeving heeft als doel om er voor te zorgen dat verzekeraars financieel stabiel blijven en om transparantie te bevorderen. Een onderdeel daarvan is dat elke verzekeraar inzicht geeft in zijn financiële gezondheid. Dit gebeurt jaarlijks middels een rapportage, genaamd Solvency & Financial Condition Report (SFCR).

KMU Verzekeringen N.V. heeft haar SFCR 2021 op 7 april 2022 ingezonden naar De Nederlandsche Bank. Deze rapportage is op te vragen bij de vennootschap.