Verzuimverzekering

De oplossingen van KMU Verzekeringen
KMU Verzekeringen betekent:
  • 100% Koninklijke Metaalunie
  • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
  • Belangenbehartiging
  • Éen loket

Loondoorbetalingsverzekering voor de leden van Koninklijke Metaalunie

Werkgevers zijn wettelijk verplicht 70% van het loon door te betalen aan arbeidsongeschikte werknemers, gedurende 2 jaar. In de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf is afgesproken dat werkgevers gedurende het eerste halfjaar het loon 100% doorbetalen en vervolgens 18 maanden 90% van het loon.

In een beperkt aantal gevallen, neemt het UWV de uitkering aan arbeidsongeschikte werknemers over. Maar in de meeste gevallen betaalt de werkgever alle kosten. Dat kan leiden, vooral bij kleinere bedrijven, tot forse personele en financiële problemen.

U kunt ook kiezen om eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden. Als werkgever bent u dan financieel verantwoordelijk voor ex-medewerkers, die onder de Ziektewet vallen. Dit zijn medewerkers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen 4 weken nadat ze uit dienst zijn gegaan.

Uitgebreidere informatie

Bekijk de toelichting voor meer informatie over de Loondoorbetalingsverzekering, de Metaal Voorkom Verzuim Oplossing, de Ziektewet ERD-verzekering en onze toelichtingspagina’s met betrekking tot medewerkers in de pensioengerechtigde leeftijd.

Wat biedt KMU Verzekeringen?

Onze verzekeringen dekken risico’s voortvloeiend uit de wettelijk verplichte loondoorbetaling, in combinatie met relevante actieve verzuimbegeleiding en sluiten aan bij de cao voor het metaalbewerkings-bedrijf. In samenwerking met geselecteerde business partners bieden wij ondersteuning bij het voorkomen van verzuim.

U kiest toch ook voor KMU Verzekeringen, specialist op het gebied van verzuim?

KMU Verzekeringen werkt samen met ons zusterbedrijf, Mevas. Als specialist (op het gebied van verzuim) in de metaal weet Mevas als geen ander waar voor u als werkgever de risico’s liggen. Daarnaast sluit Mevas voor leden van Metaalunie collectieve contracten af met betrouwbare verzekeraars. Dat heeft als voordeel dat u aanzienlijk lagere premies betaalt én dat de voorwaarden perfect op de metaalsector zijn afgestemd. Wel zo prettig.