Loondoorbetalingsverzekering voor de leden van de Koninklijke Metaalunie

Werkgevers zijn wettelijk verplicht 70% van het loon door te betalen aan arbeidsongeschikte werknemers, gedurende 2 jaar. In de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf is afgesproken dat werkgevers gedurende het eerste halfjaar het loon 100% doorbetalen en vervolgens 18 maanden 90% van het loon.

In een beperkt aantal gevallen, neemt het UWV de uitkering aan arbeidsongeschikte werknemers over. Maar in de meeste gevallen betaalt u alle kosten. Dat kan leiden, vooral bij kleinere bedrijven, tot forse personele en financiële problemen.

U kunt ook kiezen om eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden. Als werkgever bent u dan financieel verantwoordelijk voor ex-medewerkers, die onder de Ziektewet vallen. Dit zijn medewerkers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen 4 weken nadat ze uit dienst zijn gegaan.

Uitgebreidere informatie

Bekijk de toelichting voor meer informatie over de Loondoorbetalingsverzekering, de Metaal Voorkom Verzuim Oplossing, de Ziektewet ERD-verzekering en onze toelichtingspagina’s met betrekking tot medewerkers in de pensioengerechtigde leeftijd.

Direct online aanvragen

Wilt u een offerte? Vraag deze dan direct online aan en u ontvangt zo spoedig mogelijk uw offerte via onze intermediair, Mevas.

Gerelateerde bestanden