Arbodienst ReaDirect

Binnen het ReaDirect contract maakt u zelf de keuze voor een arbodienst : Zorg van de Zaak of ArboNed. Daarnaast kiest u voor een Basis of een All-in arbocontract.

Voor de dienstverleningsvoorwaarden van ReaDirect met arbocontract bij Zorg van de Zaak, klik hier.
Op deze pagina zijn ook de wegwijzers Zorg van de Zaak voor werkgevers en voor werknemers opgenomen.

Voor de dienstverleningsvoorwaarden van ReaDirect met arbocontract bij ArboNed, klik hier.
Op deze pagina zijn ook de wegwijzers ArboNed voor werkgevers en voor werknemers opgenomen.

 

Basis arbocontract

Het Basis arbocontract houdt in:

 • Landelijke beschikbaarheid van de bedrijfsarts;
 • Verwerken ziek- en hersteldmeldingen en verzoeken van ReaDirect;
 • Terugkoppeling naar en overleg met ReaDirect;
 • Opvragen inlichtingen curatieve sector;
 • Arbeidsomstandighedenspreekuur op verzoek werknemer.

Bij deelname aan de Loondoorbetalingsverzekering in combinatie met ReaDirect worden de abonnementskosten van het Basis arbocontract volledig vergoed! Overige dienstverlening wordt op basis van verrichtingen aan de werkgever in rekening gebracht. De verrichtingentarieven staan in de tarievenoverzichten.

 

All-in arbocontract

Het All-in arbocontract dekt naast bovenstaande basisvoorziening ook de inzet van de bedrijfsarts in het kader van uw verplichtingen betreffende de Wet Verbetering Poortwachter. Het betreft hier:

 • Spreekuur voor opstellen probleemanalyse en advies;
 • Spreekuur voor periodieke evaluatie;
 • Evaluatie re-integratieactiviteiten eerste ziektejaar, inclusief spreekuur;
 • Actueel medisch oordeel ten behoeve van WIA-aanvraag;
 • Re-integratieverslag (medisch deel) ten behoeve van WIA-aanvraag;
 • Opbouw medisch deel van het re-integratiedossier.

Bij deelname aan de Loondoorbetalingsverzekering in combinatie met ReaDirect ontvangt u van KMU Verzekeringen een korting per medewerker, zodat de kosten voor u van het All-in arbocontract slechts € 60,10 (Zorg van de Zaak) of € 58,50 (ArboNed) per werknemer per jaar (tarief 2022) bedragen. Dienstverlening, welke buiten de verplichtingen betreffende de Wet Verbetering Poortwachter vallen, worden op basis van een tarief per verrichting aan de werkgever in rekening gebracht. De verrichtingentarieven staan in de tarievenoverzichten.