Arbodienstverlening

KMU Verzekeringen betekent:
  • 100% Koninklijke Metaalunie
  • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
  • Belangenbehartiging
  • Éen loket

Arbodiensten

U kunt binnen ReaDirect® kiezen uit drie geselecteerde arbodiensten: Consense Arbo, ArboNed of Zorg van de Zaak.

Bij deelname aan de Loondoorbetalingsverzekering in combinatie met ReaDirect® worden de abonnementskosten van het Basis arbocontract volledig vergoed! Overige dienstverlening wordt op basis van verrichtingen aan de werkgever in rekening gebracht.

Bij deelname aan de Loondoorbetalingsverzekering in combinatie met ReaDirect® ontvangt u van KMU Verzekeringen een korting per medewerker, zodat de kosten voor u van het All-in arbocontract slechts € 135 (Consense Arbo) of € 71,25 (ArboNed) of € 64,90 (Zorg van de Zaak) per werknemer per jaar (tarief 2024) bedragen. Dienstverlening, welke buiten de verplichtingen betreffende de Wet Verbetering Poortwachter vallen, worden op basis van een tarief per verrichting aan de werkgever in rekening gebracht.

De verrichtingentarieven staan in de dienstverleningsvoorwaarden.

Op de ReaDirect® pagina staat een nadere toelichting op de inhoud van het basiscontract en van het All-In contract.

Zorg van de Zaak

Voor de dienstverleningsvoorwaarden van Zorg van de Zaak klik hier.

Ook zijn opgenomen:

ArboNed

Voor de dienstverleningsvoorwaarden van ArboNed, klik hier.

Ook zijn opgenomen:

Consense Arbo

Consense Arbo heeft drie verschillende pakketten.

Voor elk pakket zijn verschillende dienstverleningsvoorwaarden beschikbaar:

U kiest toch ook voor KMU Verzekeringen, specialist op het gebied van verzuim?

Als specialist op het gebied van verzuim in de metaal weten wij als geen ander waar voor u als werkgever de risico’s liggen. Daarnaast sluiten we voor leden van Metaalunie collectieve contracten af met betrouwbare verzekeraars. Dat heeft als voordeel dat u aanzienlijk lagere premies betaalt én dat de voorwaarden perfect op de metaalsector zijn afgestemd. Wel zo prettig.

  • 100% Koninklijke Metaalunie
  • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
  • Belangenbehartiging
  • Éen loket