Metaal Voorkom Verzuim Oplossing

KMU Verzekeringen betekent:
 • 100% Koninklijke Metaalunie
 • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
 • Belangenbehartiging
 • Éen loket

Metaal Voorkom Verzuim Oplossing

Even voorstellen

KMU Verzekeringen heeft een nieuw product ontwikkeld op het gebied van verzuim, de Metaal Voorkom Verzuim Oplossing. Deze verzekering wordt aangeboden in aanvulling op ReaDirect® en ontzorgt u maximaal bij het voorkomen en/of verhelpen van verzuim. In nauwe samenwerking met een geselecteerde arbodienst (Consense Arbo) wordt extra ondersteuning geboden bij het voorkomen van verzuim.

De MVVO biedt minimaal de dekking volgens de zogenaamde MKB VOV verzekering die in samenwerking tussen o.a. MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars tot stand is gekomen.

De dekking omvat de volgende onderdelen:

 • alle voordelen van ReaDirect verzuimverzekering met all-in contract
 • gratis volgen van de opleiding “Managen van ziekteverzuim” bij aanvang van de verzekering t.w.v. € 375
 • actieve begeleiding bij het opstellen van uw Verzuimprotocol en PSA
 • actieve begeleiding bij het opzetten van uw RI&E en de opvolging daarvan
 • verzuimbegeleiding op locatie is mogelijk door Consense Arbo
 • interventiekosten worden 100% vergoed
 • u krijgt “Poortwachtergarantie”
 • premiestabiliteit: verzuim van uw eigen bedrijf werkt ten dele door bij het bepalen van de verlengingspremie voor het volgende verzekeringsjaar.

Werkwijze Metaal Voorkom Verzuim Oplossing

In de toelichting op de dienstverlening Metaal Voorkom Verzuim Oplossing vindt u de uitgangspunten voor de samenwerking met Consense Arbo, de omvang van de dienstverlening en de wijze waarop u verzuim kunt melden.

Korting

Bij deelname aan de Metaal Voorkom Verzuim Oplossing in combinatie met Consense Arbo ontvangt u van KMU Verzekeringen een korting per medewerker per jaar van € 70,00, zodat de kosten voor u van het arbodienstverleningscontract slechts € 99,00 per werknemer per jaar (tarief 2024) bedragen. Dienstverlening, welke buiten de verplichtingen betreffende de Wet Verbetering Poortwachter vallen, worden op basis van een tarief per verrichting aan de werkgever in rekening gebracht.

Voor aanvang van het kalenderjaar, ontvangt u een factuur van Consense Arbo voor het volledige abonnementstarief van € 169,00 (tarief 2024) per werknemer. Na de jaarlijkse naverrekening ontvangt u, medio het kalenderjaar, van ons de premiekorting op basis van het werkelijke aantal werknemers.