Pensioengerechtigde meeverzekerd

KMU Verzekeringen betekent:
  • 100% Koninklijke Metaalunie
  • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
  • Belangenbehartiging
  • Éen loket

AOW-GERECHTIGDE GRATIS MEEVERZEKERD VIA ZIEKTEVERZUIMVERZEKERINGEN

Steeds meer werknemers blijven na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken bij hun huidige werkgever. U betaalt als werkgever voor deze oudere werknemers géén sociale premies meer aan het UWV maar u heeft wel in geval van ziekte een loondoorbetalingsverplichting.

SPECIAAL VOOR LEDEN KONINKLIJKE METAALUNIE

Wij bieden de leden van Koninklijke Metaalunie de mogelijkheid om werknemers met ingang van de ingangsdatum AOW tot de leeftijd van 70 jaar, op de verzuimverzekeringen gratis mee te verzekeren. De loonsom van AOW-gerechtigde medewerkers wordt niet meegeteld bij de totale loonsom.

De duur van de uitkering is gelijk aan de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van de werkgever met een maximum van 6 weken.

BENT U AL VERZEKERD VIA EEN VERZUIMVERZEKERING?

Dan hoeft u niets te doen. Als u momenteel werknemers tussen de AOW-gerechtigde leeftijd en 70 jaar heeft, dan zijn zij automatisch meeverzekerd.

WAT MOET U DOEN BIJ ZIEKTE?

U voert de huidige ziekmelding in via Verzekeringsinzicht en verstuurt de werkgeversverklaring naar verzuim@kmuv.nl. Op de werkgeversverklaring vermeldt u in ieder geval de volgende gegevens van uw werknemer:

  • Soort dienstverband (bepaald / onbepaald)
  • Duur contract (ingangsdatum en einddatum)
  • Bruto jaarsalaris

De ziekmelding wordt vervolgens in behandeling genomen. De eerste ziektedag moet binnen de contractsduur vallen. De uitkering wordt iedere maand uitbetaald en stopt na de hierboven genoemde uitkeringsperiodes en / of bij het einde van het dienstverband.

HEEFT U VRAGEN?

U kunt contact opnemen met ons via verzuim@kmuv.nl.

Postadres
Postbus 2085
1990 AB   Velserbroek
Bezoekadres
Havinghastraat 25
1817 DA   Alkmaar