ReaDirect

Even voorstellen                                                             

ReaDirect is in overleg met uw CAO partijen opgericht om u als werkgever kosteloos te ondersteunen bij de kostenbeheersing ten gevolge van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Waarom ReaDirect

U speelt als werkgever een belangrijke rol bij de gezondheid van uw werknemers. Enerzijds in het voorkomen (preventie) van het uitvallen van uw werknemer. Anderzijds in een spoedige re-integratie op het moment, dat uw werknemer is uitgevallen. ReaDirect helpt u om de kosten van het verzuim en de uiteindelijke premie zo laag mogelijk te houden.

Werkwijze ReaDirect

Uw eerste aanspreekpunt rond verzuim is de (vaste) casemanager. Deze is op de hoogte van de wet- en regelgeving en uw CAO. De casemanager overlegt met u en uw werknemer over zijn/haar re-integratie en adviseert waar nodig. Daarnaast bewaakt de casemanager of alle partijen voldoen aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. Hiervoor heeft de casemanager intensief contact met de alle betrokken partijen: u als werkgever, uw werknemer, de bedrijfsarts, re-integratiebedrijven en KMU Verzekeringen.

Kort samengevat is ReaDirect

  • Snelle aktie: uiterlijk op de 5e verzuimdag heeft de casemanager contact met u en de werknemer;
  • Een gespecialiseerd aanspreekpunt voor uw vragen over preventie, (ziekte)verzuim en re-integratie gedurende het gehele traject;
  • Focus op het verkorten van de verzuimduur en op duurzaam (deel)herstel
  • Proactief handelen in het geval van frequent verzuim en arbeidsconflict;
  • Ondersteuning bij het aanvragen, inzetten en financiering van (preventieve) interventies zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, trainingen en arbeidsdeskundig onderzoek
  • Ondersteuning bij wachttijdbemiddeling (via Present)
  • Ondersteuning bij UWV-procedures en formulieren

Wij helpen u graag!

Op deze site vindt u de toelichting op de dienstverlening van de arbodiensten.