ReaDirect®

combinatie verzuim en arbodienstverlening

Optimale combinatie van een verzuimverzekering met een complete gecertificeerde arbodienstverlening, waardoor u zeer uitgebreide ondersteuning krijgt.

KMU Verzekeringen betekent:
 • 100% Koninklijke Metaalunie
 • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
 • Belangenbehartiging
 • Éen loket

Verzuimverzekering in combinatie met actieve verzuimbegeleiding: ReaDirect®

ReaDirect® is tot stand gekomen in overleg met uw cao-partijen om u als werkgever te helpen bij het beheersen van de kosten voortvloeiend uit ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

U kunt binnen ReaDirect® kiezen uit drie geselecteerde arbodiensten. KMU Verzekeringen biedt u per medewerker jaarlijks een premiekorting gelijk aan de kosten van een basis arbocontract (excl. BTW). Naast de verzekeringspremie betaalt u, bij een all-in contract, per medewerker een tarief voor de arbodienstverlening.

ReaDirect® kort samengevat
 • Snelle aktie: uiterlijk op de 5e verzuimdag heeft de casemanager contact met u en de werknemer
 • Een gespecialiseerd aanspreekpunt voor uw vragen over preventie, (ziekte)verzuim en re-integratie gedurende het gehele traject
 • Focus op het verkorten van de verzuimduur en op duurzaam (deel)herstel
 • Ondersteuning bij het aanvragen, inzetten en financiering van (preventieve) interventies zoals bedrijfs-maatschappelijk werk, trainingen en arbeidsdeskundig onderzoek
 • Ondersteuning bij wachttijdbemiddeling (via Present)
 • Ondersteuning bij UWV-procedures en formulieren

Werkwijze casemanager ReaDirect®

Uw eerste aanspreekpunt in verband met verzuim is de (vaste) casemanager (ook wel aangeduid als procesregisseur of inzetbaarheidscoach). Deze is bekend met de wet- en regelgeving en uw cao. De casemanager overlegt met u en uw werknemer over zijn/haar re-integratie en verstrekt waar nodig advies. Daarnaast ziet de casemanager erop toe dat alle partijen handelen overeenkomstig de voorschriften van de Wet verbetering poortwachter. Hiervoor onderhoudt de casemanager intensief contact met alle betrokken partijen: met u als werkgever, uw werknemer, de bedrijfsarts, reintegratiebedrijven en KMU Verzekeringen.

Basis arbocontract ArboNed en Zorg van de Zaak

Het Basis arbocontract houdt in:

 • Landelijke beschikbaarheid van de bedrijfsarts
 • Verwerken ziek- en hersteldmeldingen en verzoeken van ReaDirect®
 • Terugkoppeling naar en overleg met ReaDirect®
 • Opvragen inlichtingen curatieve sector
 • Arbeidsomstandighedenspreekuur op verzoek werknemer

Bij deelname aan de Loondoorbetalingsverzekering in combinatie met ReaDirect® worden de abonnementskosten van het Basis arbocontract volledig vergoed! Overige dienstverlening wordt op basis van verrichtingen aan de werkgever in rekening gebracht. De verrichtingentarieven staan in de tarievenoverzichten.

All-in arbocontract ArboNed en Zorg van de Zaak

Het All-in arbocontract dekt naast bovenstaande basisvoorziening ook de inzet van de bedrijfsarts in het kader van uw verplichtingen betreffende de Wet Verbetering Poortwachter.

 • Spreekuur voor opstellen probleemanalyse en advies
 • Spreekuur voor periodieke evaluatie
 • Evaluatie re-integratieactiviteiten eerste ziektejaar, inclusief spreekuur
 • Actueel medisch oordeel ten behoeve van WIA-aanvraag
 • Re-integratieverslag (medisch deel) ten behoeve van WIA-aanvraag
 • Opbouw medisch deel van het re-integratiedossier

Bij deelname aan de Loondoorbetalingsverzekering in combinatie met ReaDirect® ontvangt u van KMU Verzekeringen een korting per medewerker, zodat de kosten voor u van het All-in arbocontract slechts € 64,90 (Zorg van de Zaak) of € 71,25 (ArboNed) per werknemer per jaar (tarief 2024) bedragen. Dienstverlening, welke buiten de verplichtingen betreffende de Wet Verbetering Poortwachter vallen, worden op basis van een tarief per verrichting aan de werkgever in rekening gebracht. De verrichtingentarieven staan in de tarievenoverzichten.

Basispakket Consense

Het Basispakket houdt in:

 • Landelijke beschikbaarheid van de bedrijfsarts
 • Verwerken ziek- en hersteldmeldingen en verzoeken van ReaDirect®
 • Signalering Poortwachterstappen
 • Jaarcheck arbeidsomstandigheden
 • Ondersteuning preventiemedewerker

Bij deelname aan de Loondoorbetalingsverzekering in combinatie met ReaDirect® zijn de abonnementskosten van het Basispakket € 5 per werknemer per jaar (tarief 2024). Overige dienstverlening wordt op basis van verrichtingen aan de werkgever in rekening gebracht. De verrichtingentarieven staan in het tarievenoverzicht Basispakket.

Casemanagementpakket Consense

Het Casemanagementpakket houdt naast de dekking van het Basispakket in:

 • Terugkoppeling naar en overleg met ReaDirect®
 • Begeleiding en uitvoering stappen Poortwachter door casemanager
 • Re-integratieverslag (medisch deel) ten behoeve van WIA-aanvraag
 • Arborapportage op dossierniveau

Het tarief 2024 is € 90,00 per werknemer per jaar.

Bij deelname aan de Loondoorbetalingsverzekering in combinatie met ReaDirect® ontvangt u van KMU Verzekeringen een vergoeding van € 70,00 per werknemer per jaar! Overige dienstverlening wordt op basis van verrichtingen aan de werkgever in rekening gebracht. De verrichtingentarieven staan in de tarievenoverzichten.

Totaalpakket Consense

Het Totaalpakket dekt naast de dekking uit het Casemanagementpakket ook de inzet van de bedrijfsarts in het kader van uw verplichtingen betreffende de Wet Verbetering Poortwachter.

 • Spreekuur voor opstellen probleemanalyse en advies
 • Spreekuur voor periodieke evaluatie
 • Evaluatie re-integratieactiviteiten eerste ziektejaar, inclusief spreekuur
 • Actueel medisch oordeel ten behoeve van WIA-aanvraag
 • Opbouw medisch deel van het re-integratiedossier

Bij deelname aan de Loondoorbetalingsverzekering in combinatie met ReaDirect® ontvangt u van KMU Verzekeringen een korting per medewerker, zodat de kosten voor u van het Totaalpakket € 135 per werknemer per jaar (tarief 2024) bedragen. Dienstverlening, welke buiten de verplichtingen betreffende de Wet Verbetering Poortwachter vallen, worden op basis van een tarief per verrichting aan de werkgever in rekening gebracht. De verrichtingentarieven staan in de tarievenoverzichten.

Waarom ReaDirect®?

Als werkgever speelt u een belangrijke rol in de gezondheid van uw werknemers. Enerzijds door het voorkomen (preventie) dat werknemers uitvallen. Anderzijds door het verzorgen van snelle en actieve re-integratie zodra een werknemer is uitgevallen. ReaDirect® helpt u om op voortvarende wijze de juiste ondersteuning te bieden
en de kosten van het verzuim en de uiteindelijke premie zo veel mogelijk te beperken.

U kiest toch ook voor KMU Verzekeringen, specialist op het gebied van verzuim?

Als specialist op het gebied van verzuim in de metaal weten wij als geen ander waar voor u als werkgever de risico’s liggen. Daarnaast sluiten we voor leden van Metaalunie collectieve contracten af met betrouwbare verzekeraars. Dat heeft als voordeel dat u aanzienlijk lagere premies betaalt én dat de voorwaarden perfect op de metaalsector zijn afgestemd. Wel zo prettig.

 • 100% Koninklijke Metaalunie
 • Volledig thuis in de risico’s van uw branche
 • Belangenbehartiging
 • Éen loket