Verzuim voor leden van Koninklijke Metaalunie

Wanneer u kiest voor de Loondoorbetalingsverzekering verzekert u zich, anders dan bij andere verzekeraars, niet alleen tegen de financiële gevolgen van verzuim binnen uw onderneming, maar bovenal verzekert u zich van gemak.

Zo is in de Loondoorbetalingsverzekering een gratis aansluiting bij een arbodienst opgenomen en kunt u gebruik maken van ReaDirect, een professioneel aanspreekpunt voor alle zaken die met re-integratie te maken hebben. Vanaf het moment dat u een ziekmelding doorgeeft tot en met de nazorg kunt u rekenen op de advisering en expertise van ReaDirect.

De ziekmelding geeft u met Verzekeringsinzicht https://kmu.verzekeringsinzicht.nl/ door aan ons. Wij verzorgen voor klanten met een ReaDirect contract de doormelding aan alle betrokken partijen en het gehele traject, dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet Verbetering Poortwachter, wordt in gang gezet. U ontvangt maandelijks een uitkering, gebaseerd op het uitbetaalde loon aan arbeidsongeschikte werknemers.

Verzuimverzekering

Voor de kenmerken van de verzuimverzekering, zie onze verzekeringskaart.

Naast de keuze voor de eigen-risicoperiode kunt u kiezen voor de volgende dekkingen:

 • Dekking conform de CAO Metaal en Techniek: 1e 6 maanden 100% en daarna 18 maanden 90%.
 • Dekking 1e jaar 75% en 2e jaar 70%.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon Mevas (www.mevas.nl).

METAAL VOORKOM VERZUIM OPLOSSING (MVVO)

Voor de kenmerken van de Metaal Voorkom Verzuim Oplossing , zie onze verzekeringskaart.

In aanvulling op de zeer ruime dekking van de ReaDirect verzuimverzekering biedt KMU Verzekering voor bedrijven tot 35 medewerkers de Metaal Voorkom Verzuim Oplossing. Deze verzekering biedt alle voordelen van de zogenaamde MKB VOV verzekering die in samenspraak met MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars is ontwikkeld. U wordt in de gelegenheid gesteld om bij Metaalunie Academie de opleiding “Managen van ziekteverzuim” te volgen. Actieve ondersteuning bij het opzetten van een verzuimprotocol en de verplichte Risico inventarisatie & Evaluatie RI&E) en het maken van verbeterplannen zijn inbegrepen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon Mevas (www.mevas.nl)

Ziektewet ERD

Voor de kenmerken van de Ziektewet ERD dekking, zie onze verzekeringskaart.

Als werkgever kunt u kiezen om eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden. Als werkgever bent u dan verantwoordelijk voor ex-medewerkers, die onder de Ziektewet vallen. Dit zijn medewerkers, die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen 4 weken, nadat ze uit dienst zijn gegaan, Dit geldt ook voor medewerkers met een bijzondere arbeidsovereenkomst, die ziek worden, zoals thuiswerkers en stagiaires. De ZW Eigenrisicoverzekering van KMU Verzekeringen is alleen mogelijk in combinatie met de Loondoorbetalingsverzekering van KMU Verzekeringen.

Kenmerken:

 • De contractduur van deze verzekering is 1 jaar.
 • Verzekering kan ingaan per 1 januari of per 1 juli.
 • Dekking conform de Ziektewet: 1e en 2e jaar: 70% met een maximum van 104 weken.

Voorwaarde voor de verzekering is dat het aantal tijdelijke medewerkers maximaal 30% van het totale personeelsbestand bedraagt.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon Mevas (www.mevas.nl).

Verhaalsrechtsbijstand

Verhaalsrechtsbijstand is gratis meeverzekerd op de Loondoorbetalingsverzekering. Bij ziekte van uw werknemer door schuld van derden, verhaalt de verzekeraar de ontstane schade op de wettelijk aansprakelijke partij.

Het gemak van Verzekeringsinzicht

Uw ziek- en herstelmeldingen eenvoudig en snel doorgeven via internet? KMU Verzekeringen biedt u Verzekeringsinzicht (https://kmu.verzekeringsinzicht.nl/). Hiermee kunt u makkelijk en gratis uw administratie regelen. In combinatie met de Loondoorbetalingsverzekering kunt u hiermee:

 • Ziek- en (deel) herstelmeldingen doorgeven, waarna deze (indien gewenst) automatisch naar uw arbodienst gaan.
 • Ziekteverzuim per werknemer raadplegen.
 • Uw verzuimpolis raadplegen.

Op elk gewenst moment kunt u uw wijzigingen doorgeven, welke direct en automatisch verwerkt worden.

Daarnaast kunt u via het Verzekeringsinzicht de volgende gegevens doorgeven:

 • Werknemers aan- en afmelden.
 • Werkgeversgegevens wijzigen.
 • Gegevens werknemers controleren.