Polisvoorwaarden

Per 1 januari 2019 wijzigen onze polisvoorwaarden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het maximale verzekerde jaarloon is verhoogd naar € 125.000 (was € 100.000);
  • Aanpassing van de voorwaarden aan de nieuwe privacyregels (AVG), waarbij de rechten van verzekeringnemers duidelijker zijn omschreven.

 

De nieuwe polisvoorwaarden van de Loondoorbetalingsverzekering vindt u hier. Bij deze polisvoorwaarden hoort een clausuleblad. Deze vindt u hier.

De nieuwe polisvoorwaarden van de ZW-ERD vindt u hier.

Oude polisvoorwaarden kunt u opvragen bij de vennootschap (zie contactgegevens).